Korselitze Hovedskov

Valdemarsegen, Mindestenen, Parken ved Korselitze, Begravelsespladsen, Generalens Lysthus, Adam og Eva

Anbefalet af turleder Steen Henriksen.

Fruens ege og Corselitze Hovedskov

En herlig tur med start fra rastepladesen i skovkanten på Grønsundsvej mellem Sdr. Kirkeby og Karleby.

Start med at gå ind til Valdemarsegen, som officielt er Danmarks størte træ målt i kubikmeter træ. Derfra krydses gennem området “Fruens Ege” hvor der findes mange gamle egetræer, fra den gang englænderne stjal den danske flåde. I området findes også midestenen over Peter Hersleb Classen d.y., som var den sidste Classen der ledede Fideicommisset. Herfra fortsættes ad vejen til parken ved Corselitze hovedbygning med det gamle ishus (datidens køleskab), rosenhaven og mange sjældne træer. Herfra går man igen ad vejen ned til Hoveskoven, hvor vi passerer den gamle begravelsesplads, hvor nogle af Classen-familien ligger begravet. Videre gennem skoven til kysten, hvor vi kommer forbi generalens lysthus. Herfra langs stranden (eller ad vejen) hen til Garretvejen, som er en skovvej der går gennem Hovedskoven til bage til “Fruens Ege”. Her passerer vi også de to egetræer “Adam” og “Eva”. Adam er et ungt egetræ, som blev plantet efter det oprindelige faldt under en storm i slutningen af 1950’erne.

Turen er ca 10 km. og kan findes på Viewranger ved at søge efter Shortcode: Sthen0003