Avnø

Nordvest for Vordingborg finder du et af Sjællands smukkeste steder til at opleve vadefugle, gæs, ænder og rovfugle.  

Avnø Naturskole. Foto Lene Thomsen

Avnø Naturskole. Foto Lene Thomsen

Avnø består mest af eng og strandeng, men også overdrev og lidt skov. Naturstyrelsens folder om halvøen viser korte markerede stier, som fører rundt i området fra Avnø Naturskole. Hvis man tager den røde, den blå og den gule rute i sammenhæng kan man få en dejlig tur på ca. 10 km.

Fra kontroltårnet ved Naturcentret, der tidligere var en flyvestation, er der en flot udsigt over hele området og med kikkerten i tårnet kan man se sælerne på stenene i fjorden.

Det er levested for en række dyrearter. I vandhullerne, hvoraf mange er kunstigt opgravede, lever den sjældne sydøstdanske ”grønbrogede tudse”. Den bliver også kaldt fløjtetudsen, fordi den på stille sommeraftener lyder som – en trillefløjte. Den har som én af de få tudser evnen til at svømme i saltvand med lav saltkoncentration og kan derfor tage turen over vandet fra Knudshoved Odde til Avnø og retur. Det kan lokale fiskere bevidne, når de med mellemrum finder en grønbroget tudse i deres fiskegarn.

Klyder beskyttet mod ræve

På de flade strandenge opleves den sjældne vadefugl, klyden, en sort-hvid fugl med lange ben og langt opadbøjet næb. Da ræven også huserer på halvøen og jo er en trussel for fuglene, er der kunstigt gravet en dybere sø med en ø, hvor netop klyden kan yngle i fred for ræven, der ikke tager turen over vandet. Det gør derimod de store flokke af trækfugle, der mellemlander på Avnø på deres halvårlige træk.

Mest populær er nok den store bestand af spættet sæl. Er der højvande og koldt vejr ses måske kun en enkelt opadbøjet ”banan” (sæl) på de store sten på revet mellem Knudshoved Odde og Avnø. Er det sommer og lav vandstand kan man tælle op til 150 sæler på de mange sten, der da vil være synlige. En voksen sæl vejer op til 140 kilo – så der skal mange torsk til at mætte de mange sæler – de mange torsk lever af store mængder rejer og andre smådyr -det man i gamle dage netop kaldte for agn, og som man opsamlede til brug for fiskeri – og heraf kommer navnet Avnø – øen med agn.

Se Naturstyrelsens folder om Avnø her:

Du kan downloade en rute på ca. 10 km rundt på Avnø Strandenge fra ViewRanger med short code kschm0006