Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er en 15 km lang halvø i Smålandsfarvandet nordvest for Vordingborg.
Anbefalet af turleder Karen Schmolke

Draget. Foto Bjarne Christensen

Draget. Foto Bjarne Christensen

Knudshoved Odde er en 15 km lang halvø i Smålandsfarvandet nordvest for Vordingborg. Odden er delt i to ved Draget (en sandodde, som kan være overskyllet ved højvande). Den yderste spids er selve Knudshoved, og den inderste del med Knudsskov er Knudshoved Odde.

Knudskov Odde udgøres af skov, Knudsskov, og opdyrkede områder med levende hegn. Det dyrkede område er nu ved at blive omdannet til urørt natur med midler fra EU’s LIFE pulje.  Ved Draget skifter landskabet karakter. En mindre egeskov med flotte gamle træer tættest på Draget, mens størstedelen af Knudshoved udgøres store overdrevs- og strandengsområder, som aldrig har været dyrket. Det er et fredet område med mange udgravede vandhuller til klokkefrøer, og der er udsat flokke af Galloway kvæg til afgræsning. Selve spidsen kaldet ”Hovedet ”med et geodætisk målepunkt rejser sig 10 m med en fin udsigt hele vejen rundt.

Turen ud til spidsen og tilbage er på ca. 19 km fra den østligste parkeringsplads. (parkeringsafgift 20 kr.)  På hverdage kan man køre frem gennem skoven til en P-plads ved Knudsskovgård, hvorfra turen til spidsen og retur er 15 km.

Du kan finde Danmarks Naturfredningsforenings forslag til en tur til Knudshoved Odde på linket nedenfor:

Turkort_Knudshoved