Nyheder

Aflyste ture

Myndighederne har meddelt, at forsamlingsforbuddet fra den 6. januar nedsættes til 5 personer, og at afstandskravet øges til 2 meter.

Start på ture med 10 deltagere fra 24/11

Bestyrelsen har besluttet, at Storstrøm igen vil udbyde vandreture som et forsøg fra den 24. november frem til 2. januar, hvis forsamlingsforbuddet forbliver 10 eller hæves. Hvis tallet derimod sættes ned til f.eks. 5, vil turene fortsat aflyses.

Corona EKSTRA

Forsamlingsforbuddet er nu nedsat til 10 personer fra på mandag den 26. oktober og foreløbig 4 uger frem.

Tilmeldingsturene genindføres

På grund af den forværrede Coronasituation er der igen indført forsamlingsforbud på max 50 over hele landet