Succession

Vi fortsætter med at gå på opdagelse i naturen. Her dykker vores 'naturvejleder' Sten Porse ned i den udvikling, der sker over tid, når den får lov.

Sekundær succession er nået til overgangen mellem fase 3 og fase 4. Her ses unge birketræer. Foto Sten Porse

Sekundær succession er nået til overgangen mellem fase 3 og fase 4. Her ses unge birketræer. Foto Sten Porse

Af Sten Porse

Succession er et nøglebegreb i naturforståelse. Ordet betyder egentlig bare ”rækkefølge”, men i vores sammenhæng skal det forstås som ”rækkefølgen i naturlig udvikling”.

Hvis man færdes jævnligt på et bestemt naturområde, vil man se, at naturen gennemløber nogle let genkendelige faser i sådan et område, når det bliver overladt til sig selv:

  1. En- eller toårige frøplanter ofte lig med ”frøukrudt” (fuglegræs, mælkebøtte, pileurt osv.)
  2. Flerårige, urteagtige planter, ofte lig med ”rodukrudt” (gråbynke, agertidsel, stor nælde osv.)
  3. Buske og træer i en bund af flerårige urter (hvidtjørn, enebær, bregner, græsser osv.)
  4. Ung skov af pionertræer, som slipper meget lys gennem løvet (birk, fyr osv.)
  5. Moden skov med skyggende træer af mange slags (bøg, lind, taks osv.)

På billedet her (klik og se det i fuld størrelse) ses et sted, som har været fuldstændig ryddet i forbindelse med grusgravning. Nu, en menneskealder senere, er successionen forløbet så langt, at er nået til overgangen mellem fase 3 og fase 4. Her ses unge birketræer, fyrretræer og hvidgraner. Buskene i forgrunden er gyvel, hedelyng og revling. Blandt urterne kan man ane vissent græs og grå felter med lav.

Hvid stenkløver (melilotus alba). Foto Sten Porse
Hvid stenkløver (melilotus alba). Foto Sten Porse

Den næringsfattige sandbund var først kun bevokset med spredte, enårige planter, og det gentog sig år efter år, men så pludselig et år kom der mængder af mandshøje stenkløverplanter. Det overskud af kvælstof, som de opsamlede den sommer, blev det nødvendige grundlag for, at mange andre arter kunne komme i vækst de følgende år. Endelig blev der dannet en smule humus, og de træagtige planter kunne begynde at overleve på stedet.

Når man vandrer i naturen, kan man forøge intensiteten i sine oplevelser ved at holde øje med tegnene på den her side af naturen. Natur er nemlig altid noget, der er dynamisk og under forandring.


Natur på vejen

Her deler Sten Porse, der er uddannet planteskolegartner, sin viden om nogle af de naturindtryk og -fænomener, vi møder på vandreturene rundt omkring i landet.