Turleder-samarbejde på tværs af afdelinger

Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at tage på tur i fremmed landskab? Liva Clausen fra Kolding Afd. og Jørgen Nordtop Jørgensen fra Vestsjælland Afd. deler her deres gode erfaringer.

Kolding Vest er også værd at gå efter.

Kolding Vest er også værd at gå efter.

Gennem flere år har jeg lavet en del ture i Koldingområdet, hvor jeg guider andre afdelinger, der selvfølgelig har deres egne turledere med.

Det er en stor fornøjelse at vise gæster rundt på steder, hvor jeg selv holder af at gå. Ligesom det er dejligt at se og mærke deltagernes glæde ved at opleve nye steder. Udover dette, lærer jeg hver gang noget nyt om mit område, når jeg forbereder mig til turene.

Turene er kommet i stand ved, at turledere har set en dem enten i VandreLiv eller på Facebook, og så har de taget kontakt til mig.

Fra Facebook til Vestsjælland

Et eksempel på en tur uden for mit område: Min kommende tur for Vestsjællands Afd., der går fra Snaptun til Juelsminde. Turen fandt jeg for 4-5 år siden, da den blev offentliggjort som Kyststi. Jeg lavede en tur for min egen afdeling, lagde billeder af den på Facebook, som formanden for Vestsjælland så. På baggrund af dette bad han mig om at lave turen for dem.

På samme måde har jeg har megen glæde af, at andre afdelingers turledere har lavet ture for mig i deres områder.

Min opfordring er, at hvis du som turleder/kommende turleder har lyst til en tur i et andet område end dit eget, så kontakt den turleder, som har haft en tur der, eller afdelingens bestyrelse.

En sidegevinst er, at jeg har fået vandrevenner over hele landet.  Samt at jeg har oplevet steder i Danmark, som jeg ellers aldrig ville være kommet til.

Liva Clausen
Koldingafdelingen
Styrelsesmedlem


Er en levende turguidebank en god ide?

Jeg er blevet bekendt med, at der er et forslag fremme på styrelsesniveau om oprettelse af en turguidebank. Således at forstå, at nogle bestemte turledere fordelt over hele landet står til rådighed med hjælp, hvis en afdeling ønsker at lave en tur/ferietur i en anden del af landet.

Jeg finder, at det måske er lidt spildte kræfter, man kan jo bare kontakte en potentiel turleder i det område, som man ønsker at lave en tur i. Jeg har selv benyttet mig af denne fremgangsmåde i flere år og gør det stadig, når behovet opstår. Jeg har også selv hjulpet en anden afdeling med en tur.

Den bedste og mest enkle måde at finde den rette turleder på er ved at se på vandreturene under den afdeling, hvis område man vil besøge, og så kontakte turlederen, som har eller har haft ture i det område, man ønsker at se.

Jeg har i dag et fint samarbejde med Liva Clausen fra Kolding Afdeling, og vi skal her i foråret på vores 3. tur i Østjylland med Liva som guide. Det betyder så, at vi sparer en lang tur til Jylland for at lave gennemgangstur og øvrige planlægninger. Omvendt kan jeg så hjælpe i modsat retning.

Jeg har ligeledes gennem årene haft 4 ture i samarbejde med Fyns Afd.

På Vestsjællands Afdelings kommende 3 generationers tur til det vestlige Lolland har jeg sammen med min med-turleder Vagn Johansen, kontakt til Kirsten Pedersen fra Storstrøms Afd.

Jeg kan derfor kun opfordre til, at man løser opgaven på denne beskrevne og enkle mådemåde.

Jørgen Nordtorp Jørgensen
Vestsjællands Afd.