Vær med til at sætte mere gang i Silkeborg og omegn

Kom til stiftende generalforsamling i Dansk Vandrelaug Silkeborg Afdeling den 25. maj kl. 19.00 i Medborgerhuset i Silkeborg.

DVL-tur krydser Vejlbo Mose ved Silkeborg. Foto Vagn Olsen

DVL-tur krydser Vejlbo Mose ved Silkeborg. Foto Vagn Olsen (2018)

Vi bor i et af de bedste vandreområder i landet, og nogle af DVL’s øvrige 20 afdelinger arrangerer jævnligt ture i området. Men vi vil gerne have endnu flere ture og større indflydelse på, hvor de går hen. Derfor stifter vi en ny lokalafdeling.

Vores mål er at kunne tilbyde medlemmerne en vandretur hver weekend året rundt, og vi er allerede godt i gang. Vores turledere holder kun fri, når naboafdelingerne har ture i vores område.

Spændende fællesture i samarbejde med andre DVL-afdelinger vil også blive prioriteret, så vi møder nye mennesker og kommer på ture uden for lokalområdet, hvilket er til alles glæde. Enkelte hverdagsture og på sigt vandreferier til udlandet er ligeledes en målsætning for DVL Silkeborg.

Så hvis du vil støtte oprettelsen af vores afdeling i Silkeborg, håber vi, du møder op til den stiftende generalforsamling i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg, den 25. maj kl. 19.00.

Af hensyn til servering bedes du tilmelde dig til Alice Kjærgaard på ajsekj@gmail.com senest den 18. maj.

Mange vandrehilsner fra stiftergruppen

Alice Kjærgaard, Toni Schack og Aage Nicolaisen


Vi følger Medborgerhusets corona-restriktioner!
Lige nu skal du medbringe et corona-pas for at deltage.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
5. Godkendelse af forslag til vedtægter
6. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
7. Valg af
a. Formand
– vælges for 2 år
b. Yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
– 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
– 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år
– 2 suppleanter vælges for 1 år
c. Intern revisor og suppleant
– vælges for 1 år
d. Landsmødedeltagere
– der vælges 2 delegerede og 1 suppleant
8. Eventuelt


Skriftlig tilkendegivelse = stemmeret

Hvis du på mødet skriftligt tilkendegiver, at du ønsker at skifte til DVL Silkeborg, får du stemmeret til den stiftende generalforsamling. Husk derfor dit medlemsnummer.

Emner