Vandrernes Dag-badges. Foto Anita Garbers

Vandrernes Dag – intern

Dansk Vandrelaug markerer hvert år Vandrernes Dag den 3. søndag i september.

Formålet med Vandrernes Dag er at vise, hvad DVL har at tilbyde kommende medlemmer. Derfor er det vigtigt med omtale i både den trykte presse, på de sociale medier og at få medlemmer til at reklamere for vore ture.

Korte ture er attraktive – især for nye deltagere. Evt. start efter kl. 12, da mange nye ikke tager madpakke med. Hvis man blot vil snuse til vore ture må de ikke være for lange og anstrengende. Det kan derfor være godt at tilbyde flere ture af forskellig længde med start og slut samme sted.

Turene er gratis. Evt. ekstra udgifter til entre, guide eller transport skal dækkes af afdelingen eller evt. af deltagerne.

Hver afdeling er selv ansvarlig for annoncering om Vandrernes Dag til deres lokale presse. Overvej om turen har et indhold, som pressen vil interessere sig for. Det er en god ide at medsende et billede med pressemeddelelsen eller at invitere en journalist til at gå med. Efter turen kan man evt. lave en opfølgende pressemeddelelse med billede fra turen.

Vandrernes Dag 2020

Dato: 20. september 2020. Årets tema: På toppen med Dansk Vandrelaug.

Turene indtastes i Turdatabasen efter reglerne for Topture  og mærkes Topture. Vandrelivs redaktion vil efterfølgende mærke alle ture den 20. september 2020 med et yderligere Vandrernes Dag mærke.

Deadline for indtastning er den 25. juli 2020, så Vandrernes Dag-udvalget i god tid kan få et overblik over antallet af ture på denne særlige dag.

Når turene er afviklet, indberettes deltagerantal mv. på linje med alle andre Topture på Topturformularen. Ekstra oplysninger om turen skrives ind i feltet til Bemærkninger.

Tilskudsmuligheder: Vandrernes Dag – Topture, målrettet de 2 fokusgrupper, kan søge om tilskud fra Toppuljen.

Badges: Vandrernes Dag-udvalget vil efter den 1. august 2020 udsende årets Vandrernes Dag-badge direkte til de involverede turledere i en mængde der matcher tidligere års udsendelser.

VandreLiv: Vandrernes Dag-udvalget vil skrive artikel til VandreLiv nr 4.

Pressemeddelelser: Udvalget vil, i samarbejde med Topgruppen, udsende forslag til pressemeddelelser til afdelingerne. Topgruppen sørger for omtale på de sociale medier samt DVL’s hjemmeside.