Søndagstur Gødding Skov og Engelsholm Slot

Turen går gennem Gødding Skov til Engelsholm Slot og Sø.

Gødding Skov er meget varieret. Der er gammel egeskov, jernaldermarker og gravhøje. Midt i skoven ligger en stor bronzealderhøj, Kæltringehøj. Herefter kommer vi til Engelsholm Skov, Vesterskoven og Dyrehaven. Rundt om slottet til et udsigtspunkt over søen og tilbage med Slangestien til en vandmølle og dambrug ved Vejle Å.

Mødested på kort

Indlæser…