Straffekolonien og mergelgraven ved Kølsen

Vandrernes Dag 2015 i Viborg var spændende lokalhistorie på en vandretur i en flot natur- og kulturgeografisk kulisse.
Forberedelsen af turen er samtidigt et billede på en turleders måde at arbejde på.

Himmerlandsstien er anlagt på en nedlagt jernbanestrækning mellem Viborg og Løgstør. Når man vandrer ad stien kommer man forbi de stationer og holdepladser/trinbræt, der har været på banen. På disse er der opstillet oversigtstavler, som ud over at indeholde kort og fakta om ruten, også hver fortæller en lokal historie. Det var på sådan en tur jeg på holdepladsen ved Kølsen, ca. 15 km nord for Viborg, læste om fangekolonien og mergelgraven.

Turleder i sving

Det satte selvfølgelig den nysgerrige turleder-hjerne i sving. Var her muligheden for en god vandretur kombineret med en spændende historie? De første internetsøgninger gav ikke mange flere oplysninger, end jeg havde kunnet læse på informationstavlen ved holdepladsen. Men så var det jeg kom i tanke om, at Jenny og Ejsing som går på samme folkedanserhold som jeg, vistnok havde boet i nærheden af Kølsen, før de blev pensionerede og flyttede til byen.

Historien

Og jo, de kendte da godt til fortællingen om fangelejren, og de havde et hæfte om det. Om jeg ville låne det? Jo tak, det ville jeg vældig gerne! Det viste sig at være et særtryk af ”Årbog fra Viborg Amt 1984” udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt. Og over 50 sider opruller historikeren Birgit Løgstrup fortællingen om straffefangerne fra Horsens Statsfængsel, der over en periode på 27 år med håndkraft bortgravede 1,2 millioner tons mergel, som på jernbanevogne blev transporteret sydpå til den jyske hede, hvor det blev brugt til jordforbedring af den magre hedejord.

Mergel gravningen ved Kølsen
Al arbejde foregik ved håndkraft. Merglen blev med skovl læsset på trillebør og derefter kørt op på togvognen
Straffefangerne

De indsatte, som blev tilbudt arbejdet, var på det sidste år af deres afsoning. Så var der mindre risiko for, at de ville rømme og samtidig forventede man, at det hårde fysiske arbejde ville forberede dem til livet uden for fængslet.
Fra 1907 til 1934 blev 120.000 togvogne, hver lastet med 10 tons mergel fragtet bort. En meget markant bakke i landskabet blev totalt bortgravet. Fangerne havde 2 og 2 sammen opgaven dagligt at fylde 2 togvogne med mergel gravet ud med skovl og læsset på togvognene med trillebør. Fangerne boede i en til formålet opført træbarak, og ved siden af blev bygget et murstenshus til forvalteren, som var en overbetjent fra fængslet.

Vandreturen

Så var historien på plads og jeg skulle så ud og se på området og forberede en tur. Arret i landskabet efter udgravningen er tydelig den dag i dag. Hvor bakken var, er nu en flad slette med en lille sø og skrænten, der viser hvor udgravningen stoppede. Forvalterens murstenshus er der endnu; men træbarakken er erstattet af andre bygninger. Så skulle der bare et telefonopkald til et par jordejere til, og jeg fik lov til at lave en tur gennem området og komme tæt på udgravningen med en gruppe vandrere. Da vi samtidig er i området, hvor den nye nordgående Hærvej sidste år blev indviet, var det oplagt at kombinere turen og fortællingen med en strækning af denne. På afdelingens turledermøde fik jeg grønt lys for, at denne tur kunne blive vores tilbud på Vandrernes Dag.

Mergel graven i dag
Sådan ser området ud i dag. Bakken er gravet væk, skrænten ses til venstre. I baggrunden ses forvalterhuset.

47 vandrere deltog på turen på Vandrernes dag i 2015. 13 gik med på 19 km, resten på 11 km.

*

Tekst og farvefoto: Vagn Olsen
Sort-hvid fotos er fra ”Årbog fra Viborg Amt 1984”

Artiklen er en lettere omskrevet version af den tilsvarende artikel bragt i VandreLiv nr. 5, 2015.