Hærvejens historie

Hugo Matthiessen udgav i 1930 den bog, der stadig anses som den vigtigste for forståelsen af Hærvejens historie.

Hærvejens historie

Hugo Matthiessen (1881-1957) var dansk kulturhistoriker og museumsinspektør ved Nationalmuseet 1914-49. Han har skrevet utallige historiske beskrivelser af danske byer og landskaber, og udgav i 1930 bogen om Hærvejen.
Det var Hugo Matthiessen, der som den første fremstillede Hærvejen som ”de tørre fødders vej”; at årsagen til Hærvejens beliggenhed skal forklares med, at den følger det jyske vandskel, således at de vejfarende skulle krydse så få og så små vandløb som muligt undervejs.
I bogen følger vi en islandsk munk på syv dagsrejser gennem Jylland på hans pilgrimsrejse til Rom. Undervejs får vi frem- og tilbageblik i historien og fortællinger om de glæder, farer og udfordringer, der mødte den rejsende på vejen. Vi får et indblik i og en forståelse for, hvad det var for pejlemærker, som de rejsende kunne følge.
Bogen er udkommet i adskillige oplag og senest genudgivet i 1981 med efterskrift af daværende museumsinspektør i Viborg Peter Seeberg, der bl.a. beskriver bogen som ”en vidunderlig fiktion bygget på et væld af kendsgerninger”.
Bogen er mulig at finde antikvarisk i de forskellige udgaver for en rimelig penge.

Hugo Matthiessen: Hærvejen. En tusindårig vej fra Viborg til Danevirke. Udgivet på Gyldendal 1930 – 1981.

Flere bøger om Hærvejen

Mere om Hærvejen