Historien om Hald omskrives

Historien om Hald omskrives i disse dage og måneder. Nye fund gør, at tidligere teorier i stor udstrækning revurderes.

Hald Ruin

Historien om Hald omskrives
Hald Hovedgård, Hald-ruinen, Hald Sø og Hærvejsherberget på Hald har altid været centrale omdrejningspunkt for vandreture og andre friluftsaktiviteter for borgere i Viborg, og ikke mindst for Dansk Vandrelaug i Viborg. I de sidste par år er der blevet gravet og undersøgt ikke mindst på ruinen, og nu er arkæologerne og historikerne med nye fund og dateringer klar til markant at omskrive historien for området.

Vi har tidligere lært, at det 1. Hald, også kaldet Brattingsborg, var borgbanken på marken nord for Hald Hovedgård. At det 2. Hald, også kaldet Niels Bugges Hald, lå syd for hovedgården, lige over for kroen. At det 3. Hald, kaldet Jørgen Friis’ Hald, var ruinen på øen i hald Sø.
Nu viser de seneste udgravninger, alle de 3 første Hald’er lå et og samme sted, nemlig på øen, hvor ruinen af det 3. Hald i dag ses.
Brattingsborg var i virkeligheden en skanse bygget til Valdemar Atterdags belejring af Hald. Man har længe haft en mistange om at det der blev kaldt “Niels Bugges Hald” i virkeligheden ikke var det, og de nyeste udgravninger og dateringer viser da også, at Niels Bugges Hald lå, hvor borgen “Jørgen Friis’ Hald senere blev bygget. Så historien om Hald må revurderes.

Se animationsfilm om Hald Slot fra MediumÆvum præsenteret af VisitViborg:

Læs om Hald Slot på Medium Ævum