Bliver hjemmesiden så brugt?

Det spurgte vi om på generalforsamlingen i Viborg afdeling. Der var 30, der svarede.
Og det var et rungende JA!

Vi havde uddelt et spørgeskema med 6 hurtige spørgsmål. Alle de tilstedeværende svarede, at de havde besøgt hjemmesiden.
To tredjedele så hjemmesiden én gang om ugen eller oftere. Man kiggede fortrinsvis efter kommende ture samt billeder fra afviklede ture.
Langt de fleste så faktisk hjemmesiden på en computer, kun en mindre del på telefonen. Det var faktisk en overraskelse.
Langt de fleste syntes, at siden er let at navigere rundt på.

Nedenfor kan du se diagrammerne, der viser besvarelsen på spørgsmålene.

Har du besøgt hjemmesiden
Hvor tit kigger du på hjemmesiden
Hvad kigger du efter på hjemmesiden


For at få siden besøgt endnu oftere, blev det diskuteret, at det var vigtigt, at der hele tiden sker noget nyt og interessant på hjemmesiden. Der er selvfølgelig hele tiden nye ture på vandreprogrammet; men også de lokale artikler kan med fordel jævnligt fornys. Derfor blev der fra redaktøren opfordret til, at endnu flere medlemmer bidrager med artikler og indlæg til siden.

/VO