Kvalitetsstier i Viborg-området

Torsdag den 14. marts indviede vi den 6. kvalitetssti i Viborgområdet

Her er stierne

De 6 kvalitetsstier er meget forskellige. Men de er alle rundstier, så man kommer tilbage til udgangspunktet.  Det er kun stierne i Viborg Naturpark, der er entydigt mærket. Download derfor en folder eller sporet til din telefon (se til sidst).

Klik på kortet for at forstørre.

Stierne ved Hald

De tre af stierne ligger ved Hald Sø. De 2 af dem starter ved Niels Bugges Kro.

Stanghede er flottest, når lyngen blomstrer

Den korteste af stierne (5 km) går fra kroen ud på Stanghede og tilbage til kroen igen.

Den anden sti (12,5 km) med start ved kroen vil føles som den længste af alle stierne, da det er den sværeste med nogle gode bakker, der skal forceres. Den går ud over Stanghede, forbi Dollerup kirke, op ad en fin hulvej, der er skabt i tidligere tider i forbindelse med færdsel på Hærvejen. Derefter går stien syd om Hald Sø.  Det er nok også på den sti, der findes nogle af de flotteste udsigter over Hald Sø.

 

Der er flot på inderøen, når bøgen lige er sprunget ud

Den sidste kvalitetssti i Hald Sø-området er Inderø – Dollerup Bakker stien (8 km). Den starter på P-pladsen ud for Inderøen.  Den første del af stien er den kendte tur rundt på Inderøen.
Herefter går man op i Enebærdalen, krydser vejen og kommer til Dollerup Bakker.  Man kommer forbi ishuset og har lidt fremme en af de flotteste udsigter over søen. Tilbagevejen følger stien ”bag om” bakkerne, en fin, men ikke så kendt sti.

 

Bystien
Hærvejsstenen

En helt anden sti er Bystien (13,7 km). Det er den længste, men da den er uden bakker, er det let gået. Den starter ved Domkirken og følger Hærvejen ud af byen.  Vel ude af byen besøges Hærvejsstenen.

På tilbageturen er der mulighed for at se Hærvejstæppet i Søndermarkskirken.  Man kommer også forbi Sønæs og Borgvold, inden man kommer tilbage til Domkirken.

Udsnit af Hærvejstæppet, som hænger i Søndermarkskirken
Viborg Naturpark

De to sidste stier ligger i Viborg Naturpark, i det område, der tidligere blev kaldt ”Den grønne Kvadrant”. Den længste (7,9 km) starter på P-pladsen overfor Vandrehjemmet.

Stien er mærket med røde pile. De er lettest at følge, hvis man følger stien rundt med uret.

Den sidste sti, Bruunshåb-turen (5,3 km), starter på den lille P-plads i Ødalen bag Papfabrikken.  Den går ind over området, hvor golfbanen ligger. Linjeføringen er aftalt med Golfklubben, så man skulle være sikret mod at blive ramt af en bold. På turen kommer man gennem er lille lund af cypres.  Det er ikke så almindeligt.  Man kommer også lige forbi Børneskoven.  Gør evt. en afstikker her. Følg skiltet, for at se, hvad Børneskoven rummer.

Hele stien er mærket med gule pile, som også følges bedst med uret.

Alle Kvalitetsstier kan findes på hjemmesiden: www.kvalitetsstier.dk

 

Folder over Hald Sø-området

Folder over Viborg Naturpark

/EJ