Kolind Sund og stære

Tag på tur ved Kolind Sund. Man har i 2014 fået en ny turistattraktion i Kolind. Nemlig Sort Sol. Det kan opleves både i foråret og i efteråret.

Bliver søen mon gendannet?

Igen er debatten opstået, hvor vidt det er forsvarligt at drive landbrug i Kolind Sund. Der bruges store ressourcer på at holde vandet pumpet væk og CO2 udledningen fra disse lavbundsjorder er meget høje på grund af det naturlige indhold af organisk materiale. Så jeg vil opfordre til, at man tager ud og besøger dette område, mens det stadigt eksisterer.

Der flere steder muligheder for at gå på de små veje nede mellem kanalernes fine system. Start fx fra Kolind og brug Kløverstiens røde rute. Det kan også anbefales af køre videre ud mod Grenå og tage de små veje på tværs. Man kan fint fornemme de flade marker og skrænterne og det naturlige land på begge sider.

Både ved Enslev og Fannerup kan man komme hen til pumpehuse der regulerer vandstanden i Nordkanalen.

Tag eventuelt helt ud til Grenå og se, hvor alt vandet løber ud ved Kattegatcentret.

Se Sort Sol ved Kolind.

Man har i 2014 fået en ny turistattraktion i Kolind. Nemlig Sort Sol. Det kan opleves både i foråret og i efteråret.

Du kan med fordel blive medlem af Facebookgruppen: Sort Sol i Kolind Engsø. Her er videoer og billeder med fine flyveopvisninger. Og anvisninger på, hvor og hvornår der er flyveopvisning.

Kløverstier ved Kolind
Historien og Kolind Sund
Det tabte Land: Kolindsund

God tur
Birgit og Anders

Flere ture på egen hånd