Søndermølle – Arnbjerg – Bruunshåbskovene

En varieret tur på 8 - 9 km gennem nybyggerkvarter, over åbne marker, forbi oldtidshøje, gennem by og til sidst gennem Bruunshåbskovene.

Oldtidshøj

Turen kan f.eks starte ved den gamle vandmølle Søndermølle. Følg den lille vej sydpå. Den krydser Søndersøvej og fortsætter som cykel- og gangsti op gennem Viborgs nyeste kvarter Arnbjerg.
Vi krydser en anden populær sti, nemlig Nørreåstien, det gamle banelegeme mellem Viborg og Vejrumbro.
Fortsæt af markvejen  op langs skovkanten frem til Gl. Bruunshåbvej, hvor der drejes til venstre frem til oldtidshøjene på den anden side af vejen. Gå gennem lågen og gå lidt rundt mellem højene og ud gennem lågen i modsatte ende af området.
Følg cykelstien frem til Bruunshåb, hvor du drejer til højre frem til Papfabrikken. Gå over fabrikkens p-plads og kryds åen over til p-pladsen på modsat side.

Her forsyner du dig med en folder fra folderkassen. Heri kan du se forskellige afmærkede sti-muligheder tilbage til Søndermølle, og på den måde gøre turen i den længde, du vil.

Folderen kan du også hente her: Asmild og Klostermarken

Outdooractive spor: Søndermølle – Arnbjerg – Bruunshåb

/VO

Flere ture på egen hånd

Sådan bruger du en rute i Outdooractive