Ulvedal Plantage

En tur på 7 km gennem blandet skov, søer, enge og moser - og forbi Jens Langknivs røverhule. En tur der kan nydes hele året.

Jens Langknivs hule

Side om side med Hærvejen ligger Alheden Skov, som består af Havredal, Stendal og Ulvedal Plantage.
Min tur var i Ulvedal Plantage på gode skovveje og stier, dog også i et lidt kuperet terræn ind imellem.
De første træer, der blev plantet i den daværende hedeplantage, var nåletræerne rødgran og skovfyr. Siden forsøgte man sig med flere forskellige træarter. Hvilket lykkedes, så man i dag har en meget varieret skov.
Turen fører til en smuk sø (Vue Sø), hvor der er udsigt til eng og mose. Turen omkring søen er på mindre gode stier især på den sydvestlige del, men en dejlig tur, som jeg aldrig har gået før, men gør det gerne igen. Derfra videre til Jens Langknivs Røverhule og Bredemose med hulveje og diger.
En hyggelig tur på 7 km, som kan nydes hele året.

Turen fører til en smuk sø (Vue Sø), hvor der er udsigt til eng og mose.

Turen stater fra Ulvedals Rasteplads, Ulvedalsvej 46A, 7470 Karup. Gå derfra over Aarestrupvej og fortsæt ca. 150 m til plantagen. Herfra er en afmærket rute på 4,5 km.

God tur
Marianne

Denne tur findes på Outdooractive: Ulvedal Plantage

Vue Sø i Ulvedal
Vue Sø
Flere ture på egen hånd

Sådan bruger du en rute i Outdooractive