Indberetning af gennemført tur

Indberetningen er først sendt, når du har trykket på [Send] og ser en bekræftelse på skærmen.